Home » NULL » Kunayev, Dinmukhamed Akhmedovich

Kunayev, Dinmukhamed Akhmedovich

Born: 1912 AD
Died: 1993 AD
Nationality:
Categories:

Kazakh Soviet Communist politician

 

secretary-general of Kazakh Communist Party 1960-1962, 1964-1986